Lisa Östbring bild (kopia 2)

Lisa Östbring – omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan