Lisa Östbring bild (kopia)

Lisa Östbring – omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan