Dialogmöte gav möte med Socialstyrelsen

I mitten av september . samlades representanter från hela tandvårdsområdet för ett dialogmöte om framtidens tandvård. Mötet arrangerades av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mötet som arrangeras årligen lockade ett 30-tal myndigheter och organisationer från hela tandvårdsområdet.

– TVL bjuder in för att berätta om vad man gör för förbättringar och för att få branschens åsikter, säger Marie Udén ordföranden i Svenska Tandsköterskeförbundet som var med opå mötet.

Sofia Orrskog från Socialstyrelsen – Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg – berättade om hur långt man kommit i arbetet med de nya riktlinjerna för tandvård.

Den för STF mest intressanta punkten var presentationen av arbete med de nya riktlinjerna för tandvård som hölls av Sofia Orrskog, utredare på Socialstyrelsen.

– Riktlinjerna ska vara klara 2022 och vi fick veta hur långt man har kommit i arbetet, säger Marie.

Samtidigt bokade STF ett möte med Socialstyrelsen som hölls den 15 oktober.

– Då träffade vi både utredare Sofia Orrskog och sakkunnig Peter Lundholm och fick möjlighet att ge vår syn på framtidens tandvård.

– Det handlade om den nationella utbildningen av tandsköterskor, om certifieringen och om hur vi kan bli en viktig kompetens i framtidens tandvård, inte minst i den förebyggande tandvården, säger Marie.