Många nya medlemmar efter nya certifieringen

Den nya certifieringen . av tandsköterskor har skapet ett stort intresse bland tandsköterskorna i Sverige. Och nu strömmar nya medlemmar in till förbundet.
– Det är fantastiskt roligt! Vi har jobbat länge och målmedvetet för att få till stånd en certifiering för tandsköterskeyrket, och nu får vi verkligen lön för mödan, säger Marie Udén, ordförande i STF.

Målet är få till stånd en gemensam yrkeslegitimering av tandsköterskeyrket . Men en legitimering är en lång och snårig process som även kräver en lagändring. Certifieringen är det första viktiga steget, vilket också har tagits emot mycket väl av både utbildningsledare och myndigheter.

Responsen från yrkeskåren har heller inte låtit vänta på sig.

– Till kansliet får vi mängder av frågor och anmälningar varje vecka, intresset för både certifieringen och förbundet är verkligen stort, säger Marie Udén.

Många inom yrket har därigenom fått upp ögonen för Svenska Tandsköterskeförbundet och dess arbete, vilket resulterat i en kraftig ökning av medlemmar de senaste månaderna.

– Ju fler vi blir desto större möjlighet har vi att påverka vårt arbete i viktiga frågor. Vi höjer statusen på tandsköterskeyrket, och det är en av förbundets viktigaste frågor, säger Marie.

FAKTA:

Examinerade tandsköterskor som har gått en av myndigheten (MYH) godkänd utbildning med nationella riktlinjer på 325 poäng kan nu ansöka om certifiering. Man får sedan ett intyg och rätten att bära förbundets brosch på sina arbetskläder.

Mer om certifieringen och anmälan