7–19-modellen ger tid för både patienter och administration

Uppdelningen mellan administrativ och klinisk tid gör att tandsköterskorna kan fokusera helt på en arbetsuppgift i taget.

Runt om . på landets tandläkarmottagningar arbetar man oftast enligt vedertagna, men olika, arbetsmodeller. Vad skiljer dem åt, och vad finns det för fördelar, och kanske nackdelar med de olika modellerna? I en artikelserie tittar vi närmare på några av dessa arbetsmodeller och först ut är den så kallade ”7-19-modellen”.

Öronmärkt tid för administration, möjlighet att byta pass med varandra – och långa sovmorgnar. Det är några av fördelarna med arbetstidsmodellen 7–19, som bland annat är vanlig i Folktandvården Västra Götaland.

På Folktandvårdens klinik vid Olskrokstorget i Göteborg jobbar 18 tandsköterskor. Där finns tio behandlingsrum med nio tandläkare och tio tandhygienister. Varje morgon kl 07 välkomnas första patienten och den sista får skölja och gå hem kl 19. Med tolv timmars öppettid krävs skiftarbete.

Charlotte Lind har jobbat på FTV Olskroken i nästan fem år, sedan hon blev klar med sin utbildning. Hon jobbar det tidiga passet måndag–tisdag och det sena onsdag–torsdag. Den som börjar tidigt kollar att behandlingsrummen är förberedda och låser upp ytterdörren. Sedan är tiden vikt för patienter fram till klockan 13. Då tar andra passet över det kliniska och Charlotte Lind och hennes morgonkollegor kan börja med administrationen.

– Vi bokar in patienter och går igenom listor över patienter som bokat av utan att boka om, eller som uteblivit. Vi kollar att alla som ska har fått kallelse. Ibland får vi ringa till patienter som undrat något eller där vi själva vill veta hur det gått efter behandlingen, säger hon.

Den administrativa tiden, även kallad ansvarstid, pågår till arbetsdagens slut klockan 15.20. När Charlotte Lind jobbar det sena passet blir det tvärtom: administrationen först och sedan patienterna. I tiden för administration ingår också två timmar friskvård i veckan. Dessutom finns möjlighet att flexa under denna tid, och jobba igen en annan dag.

– Det är positivt att man bara kan sticka iväg, till exempel för att gå till doktorn. Så länge man ser till att det är någon annan tandsköterska kvar ifall det kommer in en akutpatient.

Annars är det just chansen att arbeta ostört med administration som Charlotte Lind tycker är den största fördelen med 7–19-modellen.

– Jag har hört om andra kliniker där de inte har detta system, och där det är svårt för tandsköterskorna att få till administrationen. Ofta är det ju mycket administration, men vi har tid för den och det känns skönt.

En dag i veckan ägnas helt åt patienterna, eftersom det finns ett visst antal timmar klinisk tid som alla måste uppfylla. Genom dessa extra timmar kliniskt varje vecka frigör personalen utrymme att åka på konferenser och utbildningsdagar.

Uppdelningen mellan administrativ och klinisk tid gör att tandsköterskorna kan fokusera helt på en arbetsuppgift i taget. På så vis används tandsköterskornas främsta kompetenser – administration och patientomsorg – optimalt. Och Charlotte Lind lyfter fram ännu en bonus med 7–19-modellen:

– När man har sena passet är det väldigt skönt med sovmorgnarna.

 

Fakta / Så funkar 7–19-modellen:

Denna arbetstidsmodell används runtom i landet. I Folktandvården Västra Götaland finns den på cirka 40 procent av klinikerna. Namnet kommer av att öppettiden mot patienterna är kl 07–19. Modellen innebär ofta, men inte alltid, att personalen jobbar i två skift som går omlott.

På kliniken i Olskroken är arbetspassen för personalen kl 06.50–15.20 och kl 10.50–19.10. För morgonpasset är det administrativ tid kl 13–15.20 och för det sena passet kl 10.50­–13.00. På fredagar stänger kliniken kl 17 och sista passet slutar 17.10.

Upplevda fördelar:

  • Avdelad tid för administration.
  • Utrymme för flextid och möjlighet att byta pass med varandra.
  • Patienterna är nöjda med öppettiderna.
 
Linda Swartz