Dentists with a patient during a dental intervention

Uppdelningen mellan administrativ och klinisk tid gör att tandsköterskorna kan fokusera helt på en arbetsuppgift i taget.