Pedodontisektionen på Barntandvårdsdagar

Årets Barntandvårdsdagar . hölls i Borås 26-27 september. Konferensen ägde rum på Borås Kongress och hade ca 350 deltagare. Årets tema var Barnkompetens. Pedodontisektionen har sedan några år tillbaka förmånen att få vara med som utställare på barntandvårdsdagarna och vi fick många besökare till vårt bord. Några nya medlemmar lockades också till att bli medlemmar i Svenska Tandsköterskeförbundet och Pedodontisektionen.

Dagarna inleddes av en orkester från Borås musikskola som rockade loss med oss . Många härliga minnen från egna upplevelser väcktes till liv. Pedodontiföreningens ordförande Nina Sabel och moderator Anna Lundqvist, områdeschef specialisttandvården VGR, hälsade alla välkomna.

Först fick vi lyssna på Anna-Rosa Perris, specialist i barn- och ungdomspsykiatri och leg psykoterapeut från Stockholm som lärde oss hur barn fungerar. Vad kan vi förvänta oss av barn i olika åldrar?

Petra Krantz Lindgren, beteendevetare från Lidingö fortsatte med hur vi ska prata med barn och ungdomar för att vi ska förstå och lyssna på varandra. Vilka frågor ska vi ställa för att få ”rätt” svar

Terese Kvist, övertandläkare, och Stefan Rune, överläkare, från Stockholm fortsatte med att berätta hur vi kan möta våldsutsatta barn. 1 av 10 barn i Sverige idag har upplevt våld, av något slag, i hemmet. Torsdagen avslutades med Georgius Karpathakis, entreprenör och föreläsare från Stockholm, som berättade hur hans liv med ADHD är och har varit.

Fredagen startade med Gunilla Klingberg, professor från Malmö, som lärde oss mer om barnkonventionen. Barnkonventionen blir lag-vad innebär det? Via Unicefs hemsida kan du printa ut mer om barnkonventionen. Agneta Robertsson, professor från Göteborg, fortsatte med att prata om sedering och Larisa Krekmanova, övertandläkare från Göteborg, talade om aspekter vid bedövning och injektionsteknik.

Alla lämnade ett regnigt Borås med glädje och värme i kropp och själ efter två mycket trevliga dagar.