450

STF deltog i två seminarier, ett om kvalitet i LIA och ett om samverkan för kvalitet, utbildning och arbetsliv.