”Solo group” ger tandsköterskan mer ansvar

Runt om . på landets tandläkarmottagningar arbetar man oftast enligt vedertagna, men olika, arbetsmodeller. Vad skiljer dem åt, och vad finns det för fördelar, och kanske nackdelar med de olika modellerna? I en artikelserie tittar vi närmare på några av dessa arbetsmodeller och denna gång tittar vi närmare på den så kallade ”solo group-modellen”.

Att jobba två team i skift med den så kallade solo group-modellen gör att tandsköterskorna får fler arbetsuppgifter och ett roligare jobb. Det tycker Anna Kelm på Elvans Tandläkare i Göteborg.

Kliniken där Anna Kelm jobbar startade 2005 i ett nybygge i Eriksberg på Hisingen. Den är en del av Praktikertjänst och ägs och drivs nu av två tandläkare. De ingår i varsitt team med två tandsköterskor, två tandhygienister och en receptionist.

Begreppet solo group kommer av att varje team arbetar som en egen klinik kring en ensam tandläkare, men att man är flera team som samsas om lokaler och andra resurser. Det ena teamet jobbar morgonpass mån–tis och kvällspass ons–tors, det andra gör tvärtom och så turas de om på fredagarna. I och med att tandsköterskorna i ett team ansvarar för var sitt rum och tandläkaren går emellan utnyttjas såväl lokaler och utrustning som alla teammedlemmars kompetens maximalt.

– Det är det mest effektiva sättet att få in fler patienter på en dag, att tandläkaren jobbar i två rum omlott. Det bygger på att vi tandsköterskor gör en större del av jobbet, vilket är ekonomiskt bra för kliniken men också ett roligt arbetssätt för oss, säger Anna Kelm.

Vid ett rutinbesök tar tandsköterskorna in patienten, ställer inledande frågor och tar ensam hand om röntgen, som på Elvans Tandläkare är helt digital och bilden går direkt till datorn. Tandsköterskan förbereder sedan patienten för klinisk undersökning. Efter tandläkarens insats avslutar tandsköterskan behandlingen med rengöring och eventuell tandstensborttagning.

– När man får göra fler uppgifter blir man också mer delaktig och engagerad i själva arbetet, säger Anna Kelm.

En annan fördel med solo group, och liknande modeller med överlappande skiftarbete, är uppdelningen mellan klinisk och administrativ arbetstid. Det tidiga skiftet på Elvans Tandläkare börjar 06.40 och har patienter från 07 till 13.30 och därefter en timmes administration. Det sena teamet startar sin dag kl 12 med administration och tar patienter från 13.30 till 20 (eller 17 på fredagar).

– Jag tycker att jag blir mer alert av att kunna ha fokus på en sak i taget, antingen det kliniska eller det administrativa. Det ger mindre stress och mer arbetsglädje.

Anna Kelm uppskattar också en sådan enkel sak som att kunna ta bilen de fyra milen mellan hemmet och jobbet utan att hamna i köer. Oavsett när hon börjar eller slutar är det lugnt på vägarna. Även att kunna göra myndighetsärenden, gå till vårdcentralen och ha svängrum på gymmet är fördelar i vardagen.

Varje halvår byter de två teamen på kliniken schema med varandra, för rättvisans skull. Alla ska få uppleva den långa helgen mellan 14.30 på fredagen och 12 på måndagen.

 

Solo group-modellen

Två eller flera team arbetar i skift i samma lokaler. Varje tandläkare jobbar i två rum parallellt, där patienterna kommer in omlott och tas omhand av varsin tandsköterska. Arbetssättet har utvecklats för att lokaler, utrustning och personal ska kunna användas mer effektivt.

På Elvans Tandläkare i Göteborg är schemat 06.40–14.30 samt 12–20 mån–tors med ett kortare eftermiddagspass på fredagen. Tidiga passet avslutas – och sena passet börjar – med tid för administration.

Upplevda fördelar:

  • Fler och mer varierande arbetsuppgifter för tandsköterskorna.
  • Skifttiderna ger lediga timmar under normal kontorstid.
  • Patienterna är nöjda med den långa öppettiden.

 

 

Personerna på bilden har inget med texten att göra