Gladare och piggare personal med 3-3-modellen

Just möjligheten för patienterna att få en undersöknings- eller behandlingstid på helgen har varit populär. Det visade sig att folk faktiskt ville komma för en rotfyllning en söndag morgon.

Runt om på . landets tandläkarmottagningar arbetar man oftast enligt vedertagna, men olika, arbetsmodeller. Vad skiljer dem åt, och vad finns det för fördelar, och kanske nackdelar med de olika modellerna? I en artikelserie tittar vi närmare på några av dessa arbetsmodeller och nu har turen kommit till ”3-3-modellen”.

Att jobba tre dagar och vara ledig tre dagar ger friskare personal med mer energi . Det säger tandsköterskan Gunilla Johnsson, som efter 17 år i yrket varav fyra med 3-3-modellen borde veta vad hon pratar om.

Folktandvårdens klinik på Steglitsvägen i Lund införde 3-3-modellen hösten 2015, efter att tidigare ha jobbat enligt traditionell kontorstid. Målet var att genom helgöppet beta av ett helt års kö för revisionspatienter. Det lyckades kliniken med på fyra månader.

Idén till byte av arbetstider kom från tandsköterskan Gunilla Johnsson, som under en kurs 2010 hört talas om en klinik i Värmland som tillämpade 3-3-modellen.

– Jag slängde ur mig till klinikchefen att vi borde prova det. Jag tänkte att de i personalen som ville kunde jobba på det sättet, men det visade sig ju vara en jättestor apparat att dra igång.

Klinikchefen och även kliniksamordnaren nappade, och de två har sedan varit drivande i arbetet. Det tog ett bra tag att införa 3-3-modellen, och det krävdes också nyanställningar. Några i personalen var först skeptiska till att jobba helger, men ändrade sig snart när modellen väl hade införts, berättar Gunilla Johnsson.

– Vi har fått ställa om hjärnan. Jag har aldrig någon måndagsångest, och kan få fredagskänsla vilken dag som helst. Schemat frigör ju tid mitt i veckan. Själv har jag på allvar kommit igång med att träna. Jag tar mer hand om mig själv och har blivit riktigt bra på att ta det lugnt också.

När 3-3-modellen infördes på Steglitsvägen var det först som ett ettårigt pilotprojekt. För Folktandvården var det inte givet att förkortad arbetstid och nyanställningar skulle vara ett vinnande koncept ekonomiskt. När det visade sig att kalkylerna höll och både personal och patienter var nöjda permanentades modellen.

Just möjligheten för patienterna att få en undersöknings- eller behandlingstid på helgen har varit populär.

– Det visade sig att folk faktiskt ville komma för en rotfyllning en söndag klockan 07.40, säger Gunilla Johnsson och ler.

Personalens sjukfrånvaro är numera minimal. Kliniken har heller inga problem att nyrekrytera. Flera av de som anställts under senare år har aktivt sökt sig till Steglitsvägen på grund av 3-3-modellen.

Ingenting i själva arbetssättet på kliniken har ändrats, men Gunilla Johnsson är övertygad om att arbetet bli bättre utfört.

– Fördelen är att alla mår bättre och orkar mer. Man är mer på hugget när man väl jobbar.

 

Fakta 3-3-modellen:

  • Modellen går ut på att personalen arbetar tre dagar och är lediga tre dagar enligt ett rullande schema.
  • På Steglitsvägen jobbar man i två team om vardera en receptionist, två tandsköterskor, två tandläkare och två tandhygienister. Arbetstiden är vardagar 07.30-17 och lördag-söndag 07.30-15.
  • Utslaget på helår blir arbetstiden 34 timmar/vecka. För att alla ska uppnå den tiden jobbar teamet även extradagar då och då.

 

Upplevda fördelar:

  • Mer ork och energi, färre sjukdagar.
  • Helgöppet för patienterna.
  • Lediga dagar mitt i veckan, mindre stressigt på lediga helger.