STF på plats på Riksstämman i Stockholm

Årets Odontologiska Riksstämma . med mässan Swedental lockade 11 160 besökare till Stockholmsmässan i november. Många var tandsköterskor och bland andra Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet fanns på plats.

– Jag föreläste bland annat tillsammans med Tandvård mot tobak om hur viktig tandsköterskans roll är i det arbetet, säger Marie Udén

STF var med på flera föreläsningar, träffade olika myndigheter, branschen, och var med på invigningen som gav många tankeställare. Ari Riabacke inspirerade med ”stegen till klokare beslut”. Future Lab Health – Hälsa och verksamhetsutveckling var temat för årets upplevelseyta.

– Spännande framtid väntar oss alla och vår egen yrkeskonferens, 30-31 januari, hänger med i den trenden.

Louise Ericson tilldelades den 6 december Gotthard-medaljen för utomordentliga förtjänster i Sveriges Tandläkarförbund.

Tandsköterskornas historia presenterades av legitimerad tandläkare Louise Ericson och lockade storpublik till fyra fullsatta seminarier. Hon är museinämndens ordförande och medverkade i Tandläkaresällskapet Museinämnds monter på mässan.

– Louise Ericson har gjort mycket för tandsköterskorna och bland annat varit med och utvecklat vår tandsköterskeutbildning i många år, säger Marie.

– Historien är väldigt intressant på många sätt och det vore roligt om hon skrev ner den i en bok.

Den 6 december tilldelades Louise Gotthard-medaljen för utomordentliga förtjänster i Sveriges Tandläkarförbund.

På mässan presenterades också tandhygienisternas nya utbildning. Tandhygienistutbildning ges för närvarande vid sex utbildningsorter i Sverige. Utbildningen för att erhålla Tandhygienistexamen har nyligen utökats, från två till tre års studier. För de studenter som antas fr.o.m. 2019 gäller därmed att Tandhygienistexamen uppnås efter att studenten fullgjort 180 högskolepoäng (hp), motsvarande tre års studier.