Årsmöte med positiva förtecken

STF har blivit en alltmer tongivande röst inom tandvårdsfrågor och har nått stor framgång i frågor såsom den uppmärksammade certifieringen av tandsköterskor. Den 28 mars är det dags förårsmöte.

I slutet av mars kallar . Svenska Tandsköterskeförbundet till årsmöte. Det blir ett årsmöte med positiva förtecken, och det av flera anledningar.
– Vi är inne i en mycket positiv trend när det gäller nya medlemmar, och vi har många som är intresserade av att arbeta med olika styrelsefrågor. Det känns väldigt bra, säger Marie Udén, ordförande för Svenska Tandsköterskeförbundet.

STF har också blivit en alltmer tongivande röst inom tandvårdsfrågor och har nått stor framgång i frågor såsom den uppmärksammade certifieringen av tandsköterskor samt yrkesutbildningen genom Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).

– Förbundets certifiering av tandsköterskor har fått jättebra respons, säger Marie Udén. Det kommer in ett flertal ansökningar till expeditionen varje vecka, det är verkligen jättekul.

Förbundet har också fört samtal om fortsatt samarbete med både fackliga organisationer och myndigheter, samtal som fallit väl ut.

– Vi har blivit en allt viktigare samtalspart inom tandvårdsfrågor, och det är naturligtvis väldigt bra. Det visar på hur viktig tandsköterskornas yrkeskår är i diskussionerna om dagens och framtidens tandvård, säger Marie Udén.

Årsmötet äger rum på Hotel C, Stockholm den 28 mars. Alla sektioner och lokalföreningar är representerade tillsammans med valberedning och övriga styrelsefunktioner. Under årsmötet kommer valberedningen att presentera förslag på mandatperiodens ledamöter och därefter kommer den nya styrelsen för perioden 2020-2021 att väljas.