March 28th. Wooden cubes with date of 28 March on old blue wooden background.

STF har blivit en alltmer tongivande röst inom tandvårdsfrågor och har nått stor framgång i frågor såsom den uppmärksammade certifieringen av tandsköterskor. Den 28 mars är det dags förårsmöte.