Svenska Tandsköterskeförbundets Yrkeskonferens.

Bankett på Wallmans. Foto: Adam Wrafter