Utökat samarbete med Unionen och Vision

Nu utökas . Svenska Tandsköterskeförbundets samarbete med fackförbunden Unionen och Vision ytterligare. Parterna vill fortsätta stärka tandsköterskornas yrkesroll och därigenom trygga patientsäkerheten inom tandvården.

Under våren 2019 gick STF tillsammans med Unionen och Vision ut med en debattartikel i riksmedia om problemet med snabbutbildningar av tandsköterskor som inte ger fullgod kompetens för att klara sitt stora ansvar.

Debattartikeln är ett exempel på samarbetet mellan Svenska Tandsköterskeförbundet, Unionen och Vision. Ett samarbete som framöver intensifieras, bland annat genom ett utökat informationsutbyte.

– Vi är överens om fortsatt samarbete. Vi är bland annat inbjudna till båda fackförbundens nätverksträffar i vår och ett gemensamt förslag är att information från STF finns med i Unionen och Visions nyhetsbrev, och vice versa, säger Marie Udén, Svenska Tandsköterskeförbundets ordförande.

– Vi kommer också förnya den debattartikel vi gemensamt skrev angående om snabbutbildningar och outbildade tandsköterskor, säger Marie.

STF, Unionen och Vision har ett gemensamt intresse av att stärka tandsköterskornas yrkesroll, bland annat genom utbildning, för att därigenom trygga patientsäkerheten inom tandvården. Alla tre parter anser att det är av yttersta vikt att Sveriges tandsköterskor har fullgod kompetens och rätt utbildning för att klara sitt stora ansvar.

Idag ligger ansvaret hos arbetsgivaren som ska se till att alla anställda har kompetens och förutsättningar att göra sitt arbete och att erbjuda kompletterande utbildningar. Att STF, Unionen och Vision gör gemensam sak och arbetar för att detta skall uppfyllas är mycket viktigt för svensk tandvård.