Nya lagen ska lyfta barns rättigheter

"Vi måste börja fråga barnen om vad de tycker, de måste få komma till tals. Man ska fråga alla barn hur besöket upplevdes kring smärta, obehag och rädsla", säger Agneta Robertsson.

Den 1 januari . blev FN:s barnkonvention svensk lag. Det påverkar även tandvården där det finns förbättringar att göra när det gäller barns rättigheter och delaktighet. Det menar Agneta Robertsson, professor i pedodonti på Sahlgrenska akademin.

Barns behov och rättigheter har inte alltid beaktats inom tandvården och den övriga hälso- och sjukvården, vilket bland annat påpekats av Barnombudsmannen, BO. Men sedan årsskiftet har FN:s barnkonvention blivit till svensk lagstiftning, vilket professor Agneta Robertsson hoppas ska ge frågan ny fart och tyngd.

– Vi är väldigt glada för att detta nu blivit lag, det kommer att påverka hela tandvården eftersom barn har rätt att ge sitt synsätt. Det är väldigt viktigt och tydliggör att det som påverkar barn alltid ska göras utifrån barnets bästa, säger hon.

Agneta Robertsson, professor i pedodonti på Sahlgrenska akademin.

Under Yrkeskonferensen i Stockholm i slutet av januari var Agneta Robertsson en av föreläsarna kring just barnkonventionen på konferensen som hade temat ”Barnen – världen – framtiden”. Hon menar att det finns flera punkter i den svenska barntandvården där det behövs förbättringar.

– Vi måste börja fråga barnen om vad de tycker, de måste få komma till tals. Man ska fråga alla barn hur besöket upplevdes kring smärta, obehag och rädsla. På de odontologiska utbildningarna i Göteborg pratar vi om att låta barnen visa på skalor hur det kändes och om det var något som gjorde ont. Sedan ska det noteras i barnets journal så att man kan bemöta det nästa gång, säger hon.

Agneta Robertsson tycker inte att Sverige ska nöja sig med att ligga långt framme när det gäller att ha en kvalitativ och dessutom avgiftsfri tandvård för barn, utan vill också att barns rättigheter tas tillvara bättre.

– Det är väldigt viktigt att vi låter barn få en lika god vård som vuxna, att barn inte får vänta längre på de regelbundna undersökningarna eller att man säger att barn kan vänta med en behandling i fall där det handlar om mjölktänder eftersom de ändå ska få nya. Barn har lika stora rättigheter och det styrker barnkonventionen ytterligare nu, säger hon.

Konkret tycker Agneta Robertsson att varje klinik ska sätta upp målsättningar för arbetet med smärtfria behandlingar.

– Man mäter tandhälsa på olika sätt och jag tycker att man också ska mäta hur många barn som tycker att behandlingen varit smärtfri. Vi behöver jobba mer med att synliggöra barnen och i det arbetet hjälper barnkonventionen till att komma framåt, säger hon.