Child visit dentist. Laughing Little girl have five to dentist at dental clinic

”Vi måste börja fråga barnen om vad de tycker, de måste få komma till tals . Man ska fråga alla barn hur besöket upplevdes kring smärta, obehag och rädsla”, säger Agneta Robertsson.