Mod att förändra, vad innebär det och vems ansvar är det?

Svenska Tandsköterskeförbundet . är på väldigt många möten under ett år med myndigheter och med branschen. På alla dessa möten talar vi om att vår utbildning verkligen har förbättrats och förfinats under åren, vi ligger precis på gränsen till en kandidatexamen. SeQF 5 med 325 YH poäng.

SeQF omfattar och presenterar allt lärande genom att beskriva kunskaper, färdigheter och kompetenser på åtta nivåer. Vår utbildning är en av få yrkeshögskoleutbildningar som har Nationella föreskrifter, vilket innebär att alla som går utbildningen oberoende av vart man går i landet får samma innehåll och kvalitet. Vilket vi alla ska vara stolta över.

Men varför är det fortfarande så att vi inte riktigt når fram i tandvårdsteamet, fackförbunden eller på socialstyrelsen?

Yrkesutbildningen (YH) till tandsköterska på 325 poäng ligger precis på gränsen till en kandidatexamen, SeQF 5.

Vem är ansvarig?

Om inte STF fortsätter arbetet med att förbättra utbildningen utifrån de krav som ständigt förändras vem ska då ansvara för det? Vems ansvar är det egentligen? Vi är ideella! Kan det vara vårt ansvar?

Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, ansvaret för utbildningarna. MYH bereder utbildningar när branschen har kommit med förfrågningar. Svenska Tandsköterskeförbundet skrev de första Nationella riktlinjerna och har under åren förändrat och förbättrat innehållet. Utbildningarna och branschen får motta remisser när förändringar har gjorts som alla då tar ställning till.

De flesta skolorna som bedriver tandsköterskeutbildningarna är utbildningsföretag som ska ge vinst.

Så, vem är ansvarig? Är det vi? I alla fall har vi hittills tagit ett väldigt stort ansvar i vårt ideella yrkesförbund. Hur kan vi förändra? Hur kan vi ta större plats? Många frågor och säkert en massa olika svar.

Utveckla

Vår certifieringsstart har börjat riktigt bra. Från och med detta år kan alla som har en adekvat utbildning godkänd av en myndighet, och är medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet, söka certifiering hos oss. Vi hoppas därmed att den fina broschen på din ”uniform” ska visa att du har en godkänd, gedigen utbildning och erfarenhet. Drömmen är att alla tandsköterskor ska bära likadana broscher, då kommer det att synas att vi är den största yrkesgruppen, cirka 10 000 tandsköterskor, inom teamet!

Jag känner mig mer och mer säker på att det är vi tillsammans som kan förändra, utveckla och lära oss tala samma språk, med varandra och med omgivningen. Alla tandsköterskor ska ha rätt formell utbildning och arbeta med det tandsköterskor är bäst på. Tandsköterskor ska få betalt och respekt för det arbete som utförs.

För att lyckas med förbundets arbete behöver vi bli flera!

Det som gör oss svaga är att vi är indelade i många små olika grupper som jobbar parallellt med, i princip, samma frågor. Yrkesstolthet, utbildning, rättigheter, lönefrågor, anställningsfrågor och utveckling.

Hur ska vi motivera, informera, kommunicera så att alla tandsköterskor oberoende av anställningsform blir medlemmar i sitt eget yrkesförbund, Svenska Tandsköterskeförbundet. Om det skulle ske så är vi en väldigt stor grupp inom teamet och då måste vi bli tagna på riktigt stort allvar i alla frågor.

Vems ansvar är det…

  • …att utbildningarna utvecklas.
  • …att tandsköterskor ska ha en adekvat utbildning.
  • …att vi ska få den lön som är rimlig för den utbildning och erfarenhet vi besitter.

Du som sitter på lösningen, hör av dig!

 

Marie Udén
Ordf. Svenska Tandsköterskeförbundet