En rundringning till kedjorna

Ett brett utbud av . behandlingar och extra tillgängliga kliniker är några av vägarna för tandvårdskedjorna att locka kunder. Men hur lockar de tandsköterskor? Tandsköterskan har frågat företrädare för tre kedjor av olika storlekar hur just de gör.

.

Smile

• Driver 39 kliniker på 34 orter från Trelleborg till Kiruna.
• Ägs sedan 2017 av schweiziska investmentbolaget Jacobs Holding, vars överskott går till en stiftelse för barns och ungas utveckling.
• 644 anställda och en omsättning på 739 miljoner kronor (år 2018).
• Antal tandsköterskor per tandläkare varierar.

 

Malin Schmidt, vd, i grunden ekonom med en bakgrund inom utbildning.

– Alla tandsköterskor vi rekryterar har utbildning, och i stort sett alla som redan jobbar hos oss. Hur många sköterskor vi har per tandläkare beror på hur varje team jobbar. Vi har oftast många sökande när vi rekryterar, men har märkt att det är lite tuffare i norra Sverige och lättare i övriga landet. Vi försöker vara ute mycket på skolor och prata om hur det är att jobba på Smile, så att alla ska veta att vi finns. Vi tar emot praktikanter så ofta det finns möjlighet. Praktik är ett bra sätt för både praktikant och arbetsgivare att lära känna varandras arbetssätt.

Om chanserna till karriär och omväxlande arbetsuppgifter:

– Nytt för i år är att vi ska göra en strukturerad kompetenskartläggning för tandsköterskorna. Vilken kompetens har man idag och inom vilka områden är man intresserad av att vidareutvecklas? Målet med kartläggningen är att vi ska bli mer strukturerade och lägga upp en övergripande plan.  I detta projekt tittar vi på möjligheterna att vidareutvecklas inom tandsköterskeyrket. Utvecklingsmöjligheter utanför yrket, som koordinator eller klinikchef, har vi sedan tidigare en struktur för. Vi är del av europeiskt sammanhang med utbildningssamarbeten. I framtiden hoppas vi på ett traineeprogram i olika länder. Lönerna hos oss är marknadsmässiga och vi har en bonus för kliniker som når sina mål.

Aqua Dental

• Grundat 2010. Nya ägare sedan fem år tillbaka.
• Har idag tio stora kliniker, åtta i Stockholm och två i Göteborg. Minst fyra nya kliniker i år. Har 400 anställda.
• Omsatte cirka 300 miljoner kronor 2019.
• 1,2 tandsköterskor per tandläkare.
• Satsar på kliniker i markplan med generösa öppettider och hög odontologisk kvalitet. 25 procent av tandläkarna är specialistutbildade, Största kliniken i centrala Stockholm har 19 behandlingsrum.

 

Henrik Augustsson, vd, i grunden civilingenjör och civilekonom:

– Samtliga tandsköterskor hos oss är utbildade. Det är en kvalitetsstämpel. Vi rekryterar många tandsköterskor – ett 130-tal bara de senaste fyra åren – men har inte märkt av någon brist. Vi arbetar mycket för att personalen ska må bra och kunna göra ett riktigt bra jobb. Varje vecka gör vi trivselmättningar och den feedback vi får reagerar vi verkligen på.

Om chanserna till karriär och omväxlande arbetsuppgifter:

– Det finns många spår att gå för att nischa sig kliniskt, som kirurgi eller protetik, men också om man vill jobba icke-kliniskt. Exempelvis har vi ett centralt servicecenter som bokar in patienter, och tandsköterskor jobbar även som HR- eller ekonomiassistenter. Lönerna ligger sannolikt över den offentliga tandvården i genomsnitt, men vi använder inte lön som lockbete. Hos oss finns goda möjligheter att göra karriär och således höja sin ersättning genom ökat ansvar och erfarenhet. Vi lägger även fokus på andra viktiga förmåner, som bidrag till friskvård, glasögon och skor.

Tandea

• Ägs och drivs av tandvårdspersonal
 •Åtta kliniker i och kring Stockholm, startade 2012
• Omsättning 50 miljoner kronor + franchise (aug 2018–aug 2019)
• 1,25 tandsköterskor per tandläkare
• Startar nya kliniker från grunden. Fokus på god arbetsmiljö för personalen och god tillgänglighet för patienterna. Klinikerna har enhetligt utseende och ligger i centrumanläggningar.
Sara Sliwo, HR- och inköpschef, i grunden tandsköterska:

– Alla tandsköterskor som jobbar hos oss är utbildade. Det är viktigt för vår verksamhet att de har den kompetensen som en teoretisk utbildning ger. Då vet man inte bara hur man ska utföra en arbetsuppgift, utan också varför. Jag upplever att det var svårare att rekrytera utbildade sköterskor fram till för drygt ett år sedan. Efter det har det varit okej. Vi tar emot så många praktikanter som vi kan, eftersom det underlättar rekryteringen när man redan vet vad någon går för. Dessutom tycker våra sköterskor att det är roligt att lära ut.

Om chanserna till karriär och omväxlande arbetsuppgifter:

– Vi har ett brett utbud av behandlingar, som barntandvård, prostetik eller operation. Alla tandläkare hos oss utför alla sorters behandlingar, vilket gör att tandsköterskorna utvecklar sin kompetens. Några tandsköterskor är arbetsledare som tillsammans med klinikchefen schemalägger hela personalen och leder det dagliga arbetet. För den som vill finns också möjlighet att flytta mellan klinikerna. Lönerna är något över den marknadsmässiga nivån.