Dentist or dental hygienist in operation with patient. Woman with calculus or caries. Oral doctor removing wisdom teeth. Dentistry. Specialist operating.

”Den här situationen händer lite då och då, och om man ser att någon har fått en dålig behandling av sin tandläkare, vad ska man göra?”