Mycket att vinna på bra samarbete i tandvårdsteamet

Ömsesidig respekt . mellan professionerna. Ett ledarskap som stöttar tydlig kommunikation. Och utrymme för rak feedback. Det är ingredienserna för lyckad samverkan mellan de som jobbar i tandvården.
Vi kommer framöver att belysa olika sorters samverkan som gynnar tandsköterskornas arbete. Först ut är samverkan inom teamet tandsköterska – tandläkare – tandhygienist – tandtekniker.

Maria Frykberg är tandsköterska på Två Tandläkare, en privatägd klinik i Sundsvall som har just två tandläkare, fyra tandhygienister och fem tandsköterskor.

– Vår samverkan bygger på att vi strävar åt samma håll och har samma tydliga mål. I vardagen kan det till exempel visa sig i hur vi pratar med patienterna, att samma sak ska sägas på samma sätt oavsett vem det kommer ifrån.

Just kommunikationen är bärande i ett gott samarbete, enligt Maria Frykberg. Det är viktigt att kollegorna är öppna mot varandra och talar om när något är fel. Minst lika viktig är positiv feedback.

– Det behöver inte vara något jätteberöm, ”det där var bra gjort” räcker långt.

Två Tandläkare är en del av Praktikertjänst och personalen har genomgått verksamhetsutvecklingsprogrammet Addera, där sammansvetsning av teamet är en stor bit. Där delas också erfarenheter mellan olika team från hela landet.

Grunden för samverkan på arbetsplatsen läggs, liksom på många kliniker, på morgon- och veckomöten. På de stora klinikmötena varannan vecka rullar ordförandeskapet mellan medarbetarna så att alla får axla det ansvaret.

Men i slutänden är det chefernas ledarskap som sätter tonen för samverkan. Det betonar Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienister:

– Ja, cheferna måste skapa en atmosfär där var och en är trygg i sin yrkesroll, och där det finns en tillit inom teamet till varandras kompetenser och erfarenhet. Det måste också finnas tydliga strukturer för planering, utveckling och utvärdering. Samverkan är en av grundpelarna i tandvården.

Just tillit och respekt är även något som Maria Frykberg lyfter fram:

– Det är viktigt att man inte ”klampar” in i någons annans roll. Vi tandsköterskor får ju inte ställa diagnoser. Däremot delegerar gärna våra tandläkare sådant som bedövning och skanning och vi tandsköterskor får höra att vi gör det jättebra.

Tandhygienisten Yvonne Nyblom påpekar att det mindre teamet tandsköterska–tandhygienist blivit allt viktigare de senaste åren, där man börjat jobba i strukturerad samverkan på ett nytt sätt. Detta tvåprofessionsteam är centralt i utåtriktad verksamhet till exempel på äldreboenden.

En yrkesgrupp som också räknas som en del i teamet kring patienten är tandteknikern. Denna profession har behov av god samverkan med tandvårdskliniker – och inte minst tandsköterskor.

– De är jätteviktiga. Tandsköterskor är de vi har mest kontakt med på klinikerna, säger Åke Hammarlund, styrelseledamot i Sveriges Tandteknikerförbund.

Han beskriver tandsköterskor som kittet som håller ihop triangeln tandtekniker – tandläkare – patient. De främsta egenskaperna för god samverkan är att tandsköterskan är bra på att kommunicera och en god diplomat.

– Tandsköterskorna känner oss tekniker och de känner tandläkarna och vet hur de ska ta upp olika saker med oss på bästa sätt. Och de få gånger något gått åt pipan för oss är det tandsköterskorna som får ändra tiden för en besviken och kanske arg patient. Då är det en tillgång att vara diplomatisk.