Ökade krav på spetskompetens inom protetik och bettfysiologi

Tandsköterskor inom . protetik och bettfysiologi har en rad olika arbetsuppgifter. Assistans, egna patientbehandlingar, samordning av behandlingar, ekonomiska utredningar och medverkan i forskning och utbildning är bara några av alla exempel. Rollen som tandsköterska vid en Protetik- och bettfysiologavdelning har dessutom utvecklats och förändrats mycket under bara det senaste decenniet vilket ställer allt större krav på personal med spetskompetens.

– Det kan vara svårt att hitta bra kurser inom vår egen specialitet . Men när vi själva ordnar kurser, så blir det med spets och med fördjupning och vi försöker vidga kunskaperna inom protetik och bettfysiologi, säger Carin Esséus, ordförande i Protetik och Bettfysiologiska sektionen.

Tillsammans med systrar i olika städer anordnas varje år en kurs med stadens föreläsare som oftast är specialister inom protetik och bettfysiologi. Kursen samordnas med det datum som SFOP håller sitt möte och då många protetiker är på SFOP gör det att fler tandsköterskor kan komma ifrån och delta på sektionen kurs. Uppslutningen brukar vara mycket god.

Carina Algo från Eskilstuna var en av deltagarna under Protetik och Bettfysiologiska sektionens kurs på Långholmen 2019.

Sektionens senaste kurs hölls i Stockholm på Långholmen där tandsköterskor på Eastmaninstitutet arrangerade kursen. Flera specialisttandläkare föreläste under kursen och delade med sig av sin erfarenhet och kunskap inom området protetik och bettfysiologi.

2020 års kurs skulle ägt rum i Jönköping. Men sektionen har valt att ställa in den i år. Kursen återkommer 2021.

Ett givande samarbete mellan sektionen och STF:s styrelse samt utbildningsnämnden i Tandläkarförbundet är den nyligen avslutade specialistutbildningen för tandsköterskor inom protetik.

En liknande utbildning har även genomförts för tandsköterskor och tandhygienister för utökad kompetens inom bettfysiologi.

Välkommen till oss i sektionen!