Premiär för årsmöte via mail

Svenska Tandsköterskeförbundets . årsmöte 28 mars blev i år garanterat Covid-19-fritt. Mötet som skulle ägt rum i Stockholm för de 22 deltagarna, ombud samt styrelsen fick ställas in.  
– För att inta riskera att sprida smittan fick vi istället genomföra själva mötet via mejl, berättar Marie Udén, ordförande i STF.

STF:s årsmöte var som vanligt utlyst två månader före mötet, men själva fysiska mötet fick avblåsas. Istället genomfördes det via mail.

– Det blev ett väldigt tyst och annorlunda möte, där alla beslutsunderlagen mejlades ut till de 22 deltagarna på morgonen, säger Marie Udén.

Här fanns beslutspunkter som revisionsberättelsen, etiska nämndens rapport, årsavgiften, budgetförslag och valberednings förslag till ny styrelse och andra förtroendevalda.

– Vi fick svaren i ett dokument via mail och kunde sedan klubba de olika besluten efter lite mailkorrespondens.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, budget för 2020 klubbades och mötet beslutad att förbundet behåller den låga årsavgiften på 500 kronor, trots dyrare kostnader.

Mötet beslutade också om en del förändringar inom förbundets förtroendeposter:

Merja Fehler från Stockholm blir ny suppleant i styrelsen. Etiska nämnden fick förstärkning från Göteborg genom Katarina Löwenbeck, som kompletterar Mary Grace Sabado från Stockholm och Monica Björkman från Malmö.

Även valberedningen fick två nya medlemmar genom Monalill Hulander från Jönköping, som stiger av styrelsearbetet och Marita Levert också från Jönköping som är helt ny. Katarina Löwenbeck sitter kvar i valberedningen.

Förbundet valde också nya internrevisorer i Carin Jakobsson från Visby och Lena Berglund från Sundsvall.

– Styrelsens första planeringsmöte kommer att ske i april, som ett virtuellt möte via vidoekonferens.

 

Merja Fehler från Stockholm blir ny suppleant i styrelsen
Carin Jakobsson från Visby valdes till ny internrevisor.

 

Lena Berglund från Sundsvall valdes till ny internrevisor