Tandsköterskeförbundet

Carin Jakobsson från Visby valdes till ny internrevisor.