Victorian servant woman vintage photograph

Tandhusan öppnade ytterdörren för patienterna, hälsade välkommen, tog hand om ytterkläderna och visade in i väntrummet som ibland kunde vara en del av behandlingsrummet.