Doctor making teeth examination research survey using microscope in dentistry. Dentist is treating patient in modern dental office.

”När jag besöker kliniker som är etablerade kunder är det tandsköterskor jag träffar i första hand. Om det är tandläkare så tar en del av dem med sig tandsköterskor eftersom det är de som vet vilka produkter som används till vad”.