Brist på yrkeserfarna tandsköterskor

Problemet är bristen på rätt typ av tandsköterskor. Det visar SCB:s Arbetskraftsbarometer, där arbetsgivarna får svar på frågor som gör skillnad på nyutexaminerade tandsköterskor.

Hela 13 av landets 21 regioner . upplever brist på tandsköterskor när de behöver rekrytera.
Det visar SKR:s årliga enkät till regioner och kommuner angående rekryteringsläget för yrkeshögskolekompetenser.
– Bristen är inte större än de senaste åren, men vi ser en ökad efterfrågan på yrkeserfarna tandsköterskor, säger Lisa Östbring, omvärldsanalytiker på MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan.

Det råder brist på flera kompetenser inom tandvården i Sverige . Störst är bristen på tandläkare, därefter tandhygienister och tandsköterskor.

– Det ser lite olika ut i landets regioner, i vissa är tandläkarbristen störst, i andra tandsköterskor, säger Lisa Östbring.

Tandsköterskorna är dock den största yrkeskategorin med cirka 10 500 (2018). Där är också behovet som störst. Fram till 2028 räknar man med att drygt 3 800 tandsköterskor når pensionsåldern (65 år). Samtidigt spår SCB att behovet kommer att öka ytterligare i takt med att befolkningen växer och att vi även får fler äldre.

– Vi räknar med att antalet tandsköterskor behöver öka till cirka 13 500 fram till 2035, om man utgår från siffrorna, säger Lisa Östbring.

Lisa Östbring, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Ändå menar Lisa Östbring att det inte rådet någon akut brist på tandsköterskor. I dagsläget finns yrkeshögskoleutbildningar på 325 poäng i landets alla regioner och knappt 3 200 beviljade utbildningsplatser.

– Vi har dimensionerat ett utbildningsutbud som ska möta efterfrågan både vad gäller pensionsavgångar och att vi blir fler, kanske att cirka 700 nyutexaminerade tandsköterskor per år möter det behovet.

Problemet är snarare bristen på rätt typ av tandsköterskor. Det visar SCB:s Arbetsplatsbarometer, där arbetsgivarna får svar på frågor som gör skillnad på nyutexaminerade tandsköterskor.

– Då ser vi att det är högre efterfrågan på erfarna tandsköterskor, medan behovet av nyutexaminerade tandsköterskor är balanserat.

En förklaring kan vara delegation, som bygger på att tandsköterskorna tar över alltfler uppgifter från tandläkarna.

– Eftersom vi har en brist på tandläkare, tror jag att det driver den här extra bristen på erfarna tandsköterskor.

En nyhet som lanseras av MYH för att möta det ökade behovet av kompetens är de så kallade Kurser och kurspaket.

– Det här är kortare kurser till redan yrkesverksamma, där de ges möjlighet att vidareutbilda sig.

Kurserna är oftast bara några veckor och det finns två typer: Up skill – för att fördjupa kunskapen inom ett speciellt område eller Re-skill för att bredda kompetensen.

– Här finns en bra möjlighet för tandvården att gå samman med någon utbildningssamordnare för att ta fram specialanpassade kurser, där man dessutom får statliga bidrag.