Lisa Östbring bild 450

Lisa Östbring, omvärldsanalytiker på Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).