Patient with Dentist – dental treatment

Problemet är bristen på rätt typ av tandsköterskor . Det visar SCB:s Arbetskraftsbarometer, där arbetsgivarna får svar på frågor som gör skillnad på nyutexaminerade tandsköterskor.