Röntgenapparat från ca 1907 980 (kopia)

Röntgenapparat från ca 1907 . Då fanns inte någon kunskap om hälsoriskerna med röntgenstrålarna.