Samarbete med omvärlden jätteviktigt

Under 2019 hade STF olika former av samarbeten med 15 organisationer och myndigheter.

Något av de absolut viktigaste . som Svenska Tandsköterskeförbundet gör är att kommunicera med och samarbeta med andra aktörer i samhället. De senaste åren har antalet sådana samarbeten vuxit, men det har kanske skett lite i det tysta. Vi fortsätter att belysa olika sorters samverkan som gynnar tandsköterskornas arbete. I denna sista del lägger vi fokus på samverkan mellan förbundet och omvärlden.

– Jag tror inte att medlemmarna har koll på allt som vi gör för deras skull . Vi får försöka bli ännu bättre på att berätta det, säger STF:s ordförande Marie Udén.

Under fjolåret hade STF olika former av samarbeten med 15 organisationer och myndigheter. Tidigare nyhetsbrev har tagit upp samverkan inom teamet och samverkan mellan klinik och leverantörer. Denna sista del handlar om samverkan mellan förbundet och omvärlden.

– För oss är samverkan jätteviktigt för att visa att vi finns och vad vi kan. Omvärlden måste få veta vad man kan förvänta sig av en tandsköterska, både sådana med den senaste utbildningen och de som har lång erfarenhet. Många av våra kontakter handlar också om att utveckla vår egen profession. Det går åt båda hållen, säger Marie Udén.

Ett samarbete som hon lyfter fram är med Myndigheten för Yrkeshögskolan. De fattar beslut om vilka utbildningar som får ingå i yrkeshögskolan, analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar och främjar utvecklingen, kvaliteten och den nationella likvärdigheten i utbildningarna. Där finns STF med när förändringar är aktuella. Lisa Östbring är omvärldsanalytiker på myndigheten, och betonar vikten av samverkan med STF och liknande organisationer.

– Vi ska utbilda dem som behövs på arbetsmarknaden och med rätt kompetens. Därför är det centralt att arbetslivets företrädare beskriver vilka kompetenser som är centrala för yrkesrollen, idealt några år framåt i tiden.

En relativt nytillkommen samverkanspartner är KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. KSAN deltar årligen som utställare på STF:s yrkeskonferens och dess kanslichef Leena Haraké föreläste på inspirationskonferensen i höstas.

– STF är den av våra 39 medlemsorganisationer som har den största kontaktytan gentemot hela befolkningen. Förbundets arbetssätt och den positiva attityden de har är guld värd i preventionsarbete när det gäller alkohol och andra droger. Jag tror att tandvården med sin unika kontaktyta i många fall, genom tidig uppmärksamhet, kan rädda människor från social misär, ohälsa och för tidig död, säger Leena Haraké.

Hon ser fram emot att kunna fortsätta samarbetet när pandemin har lagt sig. I planerna finns kunskapsseminarier om hur man kopplar ihop missbrukets konsekvenser till tandhälsan.

– Det första steget visade sig vara att få ett par rutor till i anamnesen så att frågan om alkohol och andra droger kan ställas. Om alla får frågan blir det ingen konstig situation och ingen är utpekad.

Andra viktiga organisationer för STF:s samverkan är Sveriges Tandläkarförbund och Svenska Tandläkare-Sällskapet. Det senare står varje år för arrangemanget Odontologiska Riksstämman, där STF är inbjudna från planering till deltagande. Riksstämmenämndens ordförande Hans Sandberg säger att STF är en viktig partner som representerar en omistlig del i tandvårdsteamet.

– Det övergripande målet för vårt arbete är en god hälsa i befolkningen. De som står för detta arbete inom tandvården är teamet. Det är teamets gemensamma resultat som räknas, säger han.

Marie Udén skulle gärna vilja att STF både breddade och fördjupade sin samverkan med flera. Men som så ofta är det en resursfråga, säger hon:

– Vi är starka som vi är, men om alla tandsköterskor i Sverige gick med i STF skulle vi vara den största organisationen i tandvårdsteamet.

Dessa myndigheter och organisationer samverkade STF med under 2019:

 • IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg
 • KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
 • Myndigheten för Yrkeshögskolan
 • Pedodontiföreningen
 • Privattandläkarna
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Svensk förening för Vårdhygien
 • Svenska Tandläkare-Sällskapet
 • Sveriges Tandläkarförbund
 • Tandvård mot tobak
 • Tandsköterskeutbildningarna
 • ThsF Tannhelsesekretærenes Forbund, Norge
 • Unionen
 • Vision