Business people negotiating at boardroom behind closed doors

Under 2019 hade STF olika former av samarbeten med 15 organisationer och myndigheter.