Remote work vector. School class is studying. Video call conference concept. Social distancing during quarantine. University online course illustration. Teleconference and webinar

”Vi vill gärna göra ett avslut för verksamhetsåret 2019 så därför prövar vi med ett digitalt möte. Spännande,” säger Catrin Rönnholm, sektionens sekreterare.