Trailern ger tandvård vid misstanke om covid-19

Behandlingsrummet är utrustat med den modernaste behandlingsstolen och ett helt team, med tandsköterska, tandhygienist och tandläkare kan tillsammans arbeta med patienten.

Tidigare var trailern . ett sätt att erbjuda tandvård till de som hade svårt att förflytta sig. När coronapandemin bröt ut blev tandvårdstrailern ett sätt att ge tandvård vid misstänkt covid-19 smitta.
– Vi kan göra precis samma sak i trailern som i vilket behandlingsrum som helst, utan att patienten behöver vistas i sjukhusmiljö, säger Britta Schüllerqvist, kommunikationschef på Folktandvården Gävleborg.

Under förra hösten köpte Folktandvården i Gävleborg en fullutrustad tandvårdstrailer med både behandlingsrum, väntrum och personalutrymme för att kunna garantera en bra tandvård för de patienter som har svårt att förflytta sig eller bor långt bort.

– Trailern har fram till januari stått parkerad nära äldreboenden där de boende har kunnat erbjudas tandvård. Det har varit väldigt uppskattat och fungerat väl säger Britta Schüllerqvist.

Sedan kom coronapandemin och tandvårdstrailern tvingades att stänga. Men Folktandvården i Gävleborg såg en annan möjlighet till användning och idag står trailern parkerad utanför Gävle sjukhus där man behandlar patienter vid misstanke om covid-19.

– Patienterna kontaktar den klinik de brukar besöka och kan sedan vid misstanke om smitta slussas vidare till trailern. En av fördelarna med att använda trailern är att patienterna inte behöver komma in på sjukhuset.

I tandvårdstrailern finns ett behandlingsrum, en steril, ett litet väntrum, personalutrymme och personaltoalett. Patientingången är bak i trailern, vilken är försedd med lift så att rullstolar kan lyftas upp och sedan köras rakt in i trailern. Behandlingsrummet är utrustat med den modernaste behandlingsstolen som dessutom är anpassad för äldre, och ett helt team, med tandsköterska, tandhygienist och tandläkare kan tillsammans arbeta med patienten.

På specialisttandvården har man team som utbildats särskilt i att ta hand om patienter vid misstanke om covid-19. De patienter som tas omhand i trailern har akuta problem som inte kan vänta, exempelvis olycksfall eller svårare skada, och som har covid-19 eller har symptom som kan leda till misstanke om covid-19. Kravet på den kliniska miljön är därför extra stort och trailern städas noggrant efter varje patient.

– Vi har kunnat hjälpa patienter med olika tillstånd i munnen, både vid misstänkt och bekräftad smitta. och det känns naturligtvis väldigt bra, säger Britta Schüllerqvist.