Spännande seminarium med tobaksfrågan i fokus

Tandvården . har stora möjligheter att bidra i det drogpreventiva arbetet. Vi borde få ett utökat uppdrag när regeringen presenterar sin nya ANDT-strategi nästa år. Ta del av två viktiga seminarier under hösten, det senare arrangerat av Tandvård mot Tobak.

Tandvård mot Tobak vill gärna visa på tandvårdens möjligheter i ANDT-arbetet. (Alkohol, Narkotika Doping och Tobak). Ny strategi kommer från regeringen nästa år. Tandvården har en möjlighet att växla upp folkhälsoarbetet och få utökat uppdrag, med adekvat finansiering.

 Tandvården kan prevention och har en redan riggad struktur för att verkligen kunna hjälpa varenda unge, eftersom vi är de enda aktörerna inom hälso-och sjukvården som har lagstadgat ansvar att träffa alla barn och ungdomar. Tandvården har också befolkningsansvar och går sedan länge ut i t ex skolor och motiverar till goda vanor och drogfrihet.

Drogerna kommer oftast in genom munnen så vår ingång i frågorna är given!

Vårt gemensamma mål Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025 närmar sig tidsmässigt, men det finns mycket arbete kvar att göra för att nå målet. Rökningen är inte är jämt fördelat i befolkningsgrupper, för att ta ett exempel. Tobaksindustrin har också satt rökfritt som mål, men vill upprätthålla ett fortsatt högt nikotinberoende i befolkningen för att tjäna pengar, kort sagt.

Hur ska vi se på övriga nikotinprodukter? Nikotin framställs ur tobak och är starkt beroendeframkallande. Tobaksodling och tobaksproduktion rimmar mycket illa med hållbarhetsmålen.

Det finns att göra. Tandvården kan.

Tandvård mot Tobak hösten 2020

Skydda barn mot tobaksindustrin, digitalt seminarium tisdagen den 1/9 kl 13.00. Anmälan på www.tobaksfakta.se och www.yrkesföreningarmottobak.org
.
Tackla Tobak i Tandvården,
digitalt seminarium, torsdagen den 5/11 kl 15.00. Inbjudan kommer inom kort på Tandvård mot Tobaks hemsida www.tandvardmottobak.org