Headder 450

Lena Romeling Gustafsson och Annica Krogell är båda tandsköterskor, som fått breddade och fördjupade arbetsuppgifter genom åren.