Eva Wolf 450

Tandvården har en viktig roll i att upptäcka sexuella övergrepp, menar Eva Wolf: ” Att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp innebär stor risk för negativa psykiska och fysiska hälsokonsekvenser, också för munhälsan.”