450

Översköterskan tyckte inte att det räckte med en tillsägelse, utan hon skrubbade dem rena tills ansiktet fick färg av sig självt.