Byt inte bort titeln tandsköterska vid fortbildning

– I nästa steg handlar det naturligtvis om att specialistkompetens även ska ge mer i lönekuvertet, säger Marie Udén, ordförande för Svenska Tandsköterskeförbundet.

En tandsköterska . som vidareutbildar sig är fortfarande tandsköterska. Ändå finns det specialistutbildningar där titeln ändras till assistent.
– Tandsköterska är ju alltid grundnivån, precis som tandläkare, sedan kan man lägga till ”specialistkompetens inom” det man utbildat sig i, säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

En av de första specialistutbildningar som startade för tandsköterskor var inom ortodonti . Då fick den vidareutbildade namnet ortodontiassistent.

– 2018, i samband med att vi började med vidareutbildningen inom oralprotetik med Tandläkarförbundet uppstod frågan om titeln och vi gjorde klart att vi absolut inte vill ta bort titeln tandsköterska, utan titeln bör vara ”tandsköterska med specialistkompetens inom oralprotetik”, säger Marie Udén.

Marie menar att detta är en större fråga än bara titeln, en fråga som handlar om tandskötersketitelns status.

I dag finns en nationell grundutbildning till tandsköterska på 325 yrkeshögskolepoäng, där STF är med och utformat innehållet. Man kan dessutom ansöka om att bli certifierad tandsköterska av yrkesförbundet, STF.

– Det här handlar ju både om att garantera en kvalitet på utbildningen och att höja statusen på yrket.

Redan ingår alla specialistområdena i den nationella tandsköterskeutbildningen, men bara på en grundläggande nivå. I takt med att behovet av specialistkompetenser ökar inom tandvården och i samhället, finns också behov av nationella riktlinjer för specialistutbildningar.

– Det finns en rad olika specialistutbildningar med varierande längd och kunskapsinnehåll, det här vill vi som yrkesförbund fortsätta titta på och utveckla.

Hon eftersöker även nationella riktlinjer för specialistutbildningar som ger en speciell kompetens. Då blir det även helt naturligt att utgå från grundnivån och ange titeln Tandsköterska med specialistkompetens inom…

– I nästa steg handlar det naturligtvis om att specialistkompetens även ska ge mer i lönekuvertet.

Det finns exempel ute på klinikerna där två tandsköterskor har gått vidareutbildning inom ex. käkkirurgi. Den ena har gått två helgkurser och den andra en utbildning på 15 högskolepoäng med flera månaders utbildning. Ändå jämställs kompetenserna lönemässigt.

– Vi vet att lönebilden ligger på facklig- och arbetsgivarnivå, men vi som förbund arbetar kontinuerligt med frågan.

Tandvårdens specialistområden:

  • Ortodonti
  • Käkkirurgi
  • Orolfacial medicin
  • Oralprotetik
  • Bettfysiologi
  • Pedodonti
  • Endodonti
  • Oralradiologi
  • Parodontologi