Röntgentandsköterskan sköter hela flödet

Vi fortsätter vår artikelserie . där vi tittar närmare på olika specialistutbildningar. Den här gången om att specialisera sig som röntgentandsköterska som är ett självständigt arbete där du har hand om patienten hela vägen. Och ett tekniskt intressant jobb där du fungerar lite som en detektiv. Ett arbete som kan vara både spännande och utvecklande.

”Jag har alltid varit intresserad av röntgen, av vad det är man kan se. Och jobbet här är självständigt och varierat”, säger Margarita San Martin.

För Margarita San Martin är det definitivt både och. Hon började jobba för tre år sedan på röntgenavdelningen på Folktandvården på Eastmaninstitutet i Stockholm. Då hade hon nästan 30 års erfarenhet från medicinsk tandvård i bagaget, men var sugen på att göra något nytt. Egentligen var hon först intresserad av bettfysiologi på Eastmaninstitutet, men insåg när hon hade läst på mer att det inte var för henne. I stället föreslog den arbetsledare hon varit i kontakt med att hon skulle prova med röntgenavdelningen. Efter tre dagars auskultation stod det klart: Margarita San Martin ville jobba heltid med röntgen.

– Jag har alltid varit intresserad av röntgen, av vad det är man kan se. Och jobbet här är självständigt och varierat. Jag har schemalagd tid för administration och för patienter. Vi är också delaktiga i den praktiska delen av utbildningarna i panoramaröntgen för tandläkare och tandsköterskor inom FTV.

Tandsköterskorna på röntgenavdelningen hanterar alla inkomna remisser, kallar patienterna, informerar dem, tar röntgenbilderna och sköter debitering och eventuella bidragsansökningar. Allt på delegation från tandläkaren.

– Det är en fröjd att ta hand om patienterna. Eftersom vi är en specialavdelning får vi alla möjliga patienter – barn, unga, vuxna, gamla, sjuka, personer med funktionsnedsättning.

Om det skulle vara så att information saknas i en remiss ringer Margarita San Martin och hennes kollegor och tar reda på mer. De anstränger sig alltid för att möta patienterna på deras egna villkor, att informera och förklara kring undersökningen.

– Oftast träffar vi varje patient bara en gång, så det är extra viktigt att göra ett bra intryck.

Tandsköterskestudenter övar röntgen på en specialutformad docka i Sundsvall våren 2020.

Röntgentandsköterskornas främsta arbetsredskap är CBCT, en datortomografisk apparat som ger en sorts skiktad 3D-bild. Undersökningarna kan handla om allt från benmätningar inför implantat eller visdomständer som sitter snett till tumörer. Ibland ser Margarita San Martin något annat – eller mer – än det som hon är delegerad att ta bild av. Då får hon gå till tandläkaren, som alltid uppskattar hennes vaksamhet och nyfikenhet. Margarita San Martin är upplärd inom röntgen under arbetslivet. CBCT har hon fått lära sig på sin nuvarande arbetsplats. Den enda regelrätta utbildning hon gått efter grundutbildningen är ”den vanliga” panoramakursen.

Just utbildningen på panoramaröntgen, som tar några dagar, är det vanligaste sättet att förkovra sig på högskolenivå inom tandröntgen, eller oral radiologi som det heter på medicinska. All övrig utbildning inom röntgen brukar ske internt. Det berättar Malgorzata Cartro som är utbildare vid Yrkesakademins grundutbildning till tandsköterska. Den ges på distans med träffar i Sollefteå och Sundsvall. Oral radiologi ingår i blocket Odontologi 1 som ges i början av termin två.

– Då har vi teori på distans, men träffas också i lokaler som vi lånar av Folktandvården i Sundsvall eller Sollefteå. Metodkurserna där är en halvdag per student, så sammanlagt är vi där cirka en och en halv dag med våra 35 studenter. Röntgenutbildningen är totalt ungefär en vecka och all praktisk träning sker sedan under LIA (lärande i arbete), säger Malgorzata Cartro.

Hon understryker att eftersom det är mer eller mindre standard på kliniker att tandsköterskorna sköter röntgen på delegation är det jätteviktigt att de har kunskap om att inte utsätta patienterna för onödig strålning.

– Men med dagens utrustning är det minimala risker. Sex bilder motsvarar strålningen under 0,1 flygresa till New York. Att vi tandsköterskor går ut ur rummet när bilder tas beror på att vi utsätts för den låga strålningen många gånger per dag.

Malgorzata Cartro säger att det inte är många studenter som drömmer om att en dag jobba med oral radiologi, även om det är en av de nio specialiteter som tandsköterskor kan nischa sig inom. Protetik, pedodonti eller kirurgi står högre upp på listan.

För Margarita San Martin var karriärsteget såhär i efterhand självklart.

– Jag har alltid arbetat med tandläkare som låtit mig vara delaktig, men jag ville arbeta ännu mer självständigt. På röntgen får jag det, och det är roligt och intressant hela tiden.