Close-up of female doctor pointing at teeth x-ray image at dental office.

”Jag har alltid varit intresserad av röntgen, av vad det är man kan se . Och jobbet här är självständigt och varierat”, säger Margarita San Martin.