Två nya kurser när tandsköterskeutbildningen uppdateras

Den nationella . tandsköterskeutbildningen har fått nya föreskrifter. Det har bland annat resulterat i två nya kursen i utbildningen.
– Vi vill försäkra oss om att studenterna får ut så mycket som möjligt av sin utbildning, säger Anna-Karin Juhlén, rättshandläggare på Myndigheten för yrkeshögskolan.

”Samtidigt som vi skulle uppdatera föreskrifterna tog Svenska Tandsköterskeförbundet kontakt med oss och ville höja nivån på utbildningen”, berättar Anna-Karin Juhlén.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tar fram föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för att reglera tandsköterskeutbildningar inom yrkeshögskolan. Målet med revideringen av föreskrifterna var för myndigheten i första hand att se över de rent juridiska formuleringar, men syftet var också att beskriva vad utbildningen ska uppnå i form av tydliga kunskaper, färdigheter och kompetenser.

– Samtidigt som vi skulle uppdatera föreskrifterna tog Svenska Tandsköterskeförbundet kontakt med oss och ville höja nivån på utbildningen, berättar Anna-Karin Juhlén.

Två vägar diskuterades: dels förlänga utbildningen, dels höja kraven på förkunskaper. Men ingen av vägarna valdes. Istället tittade man över innehållet i utbildningen.

– Det betyder att förskrifterna liknar de gamla, men för att ge utrymmer för skarpare skrivningar och högre nivå i vissa speciella kurser plockade vi bort en del basala kurser som vi var överens om.

Kursen Teamtandvård, som handlar om de olika yrkesrollerna och hur de samspelar, togs bort. Likaså den sex veckor långa kursen Tandvårdens administration och organisation, som ansågs för lång. Istället jobbades dessa kurser om till två kurser: Tandvårdens verksamhet och organisation samt Etik, bemötande och kommunikation.

– Sedan är kurserna om de olika specialområdena kvar, men vi har viktat om hur långa de är och fått fram skarpare skrivningar om vilka kompetenser de ska leda till.

Förändringen av föreskrifterna är en viktig del i att höja kvaliteten på utbildningarna med nationellt likvärdigt innehåll inom yrkeshögskolan. De nya föreskrifterna trädde i kraft 4 april 2020 och gäller för alla nystartade tandsköterskeutbildningar.