Sundsvalls årsmöte 2020

.
Sundsvalls lokalförenings årsmöte 2020
Torsdag den 26 november, Klockan 18.15
.
Vängåvans fontän i centrala Sundsvall, utomhus (på grund av Covid-19)
.
Anmälan senast fredag den 20 november till karin.uden@hotmail.com