Tillsammans är vi en kraft att räkna med

"Under november och december 2020 kommer vi att förhandla om nya kollektivavtal om löner och allmänna villkor för privata Tandläkarmottagningar och Dentallaboratorier."

Avtalsrörelsen . pågår för fullt. Unionen jobbar för att alla medlemmar ska få så bra villkor som möjligt vad gäller lön, jämställdhet, flexpension, arbetsmiljö och så vidare. Men det är tuffa förhandlingar. Vi tog ansvar i kris och pausade förhandlingarna i våras. Nu är förutsättningarna annorlunda och det är dags för en rimlig löneökning!

Och det här är en gemensam fråga . Unionen har 700 000 medlemmar, så tillsammans är vi en kraft att räkna med. Om vi står upp för varandra. Och ställer upp för varandra.

Gunilla Krieg, Unionen. Fotograf: Patrik Nygren

Kollektivavtalen mellan Unionen och Almega Vårdföretagarna löpte ut den 30 juni 2020 och förlängdes på grund av pandemin till den 31 januari 2021. Under november och december 2020 kommer vi att förhandla om nya kollektivavtal om löner och allmänna villkor för privata Tandläkarmottagningar och Dentallaboratorier.

De som branschanpassar kraven i delegation Tandvård (inom Almega) under avtalsrörelsen 2020 är:

Anne Karlsson, tandsköterska

Östra Sörmland/Gotland, Trobergs Tandvård Praktikertjänst i Nyköping
Vårdföretagarna Tandvård

Kjerstin Sandén Roos Af Hjelmsäter, tandsköterska

Bergslagen, Colosseum Smile AB i Örebro
Vårdföretagarna Tandvård

Elin Lindberg, tandtekniker

Sydväst, Nordentic Tic Unique AB i Malmö
Vårdföretagarna Dentallaboratorium