Dental team working with a patient in protective work wear

”Under november och december 2020 kommer vi att förhandla om nya kollektivavtal om löner och allmänna villkor för privata Tandläkarmottagningar och Dentallaboratorier.”