Utbildningen till tandsköterska blev KY-utbildning

Kvalificerad yrkesutbildning . och nationella riktlinjer var två landvinningar på 2000-talet. Och för tio år sedan utvidgades utbildningen till tre terminer och 300 poäng. Men redan i slutet på 60-talet infördes byxdressen, så tandsköterskan slapp visa låren för tandläkaren.

På 2000-talet startades KY-utbildningar, Kvalificerade Yrkesutbildningar, som finansierades av Komvux och fanns på olika ställen i landet. I slutet av 90-talet var det brist på tandsköterskor, även i Stockholm. Så vi var ett par kollegor i Stockholm som engagerade oss och var med och startade en KY-utbildning. KY-utbildningen var två-årig och omfattade 60 poäng. Utbildningen varvades med perioder i teoretisk undervisning och perioder med praktik, så kallade LIA-perioder. LIA står för Lärande i Arbetslivet.

2007 utarbetade Skolverket en kursplan för utbildning till tandsköterska som påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxenutbildning. Den var på tre terminer. Man utarbetade en nationell utbildningsplan, som alla utbildade skulle följa. I arbetet med denna kursplan fick Tandsköterskeförbundet och Tandläkarförbundet medverka. Den nationella utbildningsplanen i Komvux infördes 2008.

2009 så ville man överföra utbildningen till Yrkeshögskolan. Nya kursplaner skulle utarbetas. Diskussionen uppkom om nationell utbildningsplan skulle utarbetas, då Yrkeshögskolan inte hade det för sina övriga utbildningar. Detta ville Tandsköterskeförbundet och även jag ha, som också satt med i diskussionerna. Det ansåg vi var viktigt ur patientsäkerhetssynpunkt och för att få en bra och lika kompetens över hela landet. Tandläkarna bör känna sig trygga med att det har kompetent personal och som är insatta i kraven som gäller avseende hygien, röntgen, kvalitetsarbete etc.

Man arbetar nu mer delegerat, tandsköterskor får då exempelvis lägga bedövning, ta röntgen och ta bort tandsten supragingivalt. Så från 1 januari 2010 började en nationell utbildningsplan på 300 poäng att gälla. Där varvas LIA-perioder med teoretisk utbildning.

Utbildningsföretag runt om i landet får ansöka hos Yrkeshögskolan om att få starta tandsköterskeutbildning. Utbildningen är på tre terminer. För att man ska få starta en utbildning, ska det finnas ett behov av nya tandsköterskor.

Tidningsklipp från 1969 där sit-down-utrustningen diskuterades, med bildtexten: ”Oetiskt, tycker snygga Gunnel Andersson, att behöva jobba så här. Men varken patienten eller tandläkare Åke Svensson har väl tid att se vad som tilldrar sig under behandlingsbordet!”

Under åren har mycket hänt i utvecklingen av behandlingsrummen. 1969 hade man i Lund på Tandpolikliniken skaffat sit-down-utrustning och då sitter tandsköterskorna ner och assisterar tandläkaren. Tandsköterskornas vita rock kunder då kana upp över knäna och ”de unga, söta tandsköterskorna på Tand-polikliniken tycker det är oetiskt att visa låren”. Tillsammans gick sköterskorna med övertandläkaren på kliniken till aktion mot användandet av rock, vilket ledde till att de fick byxdressar som uniform istället.

 

Tack till Louise Ericson, leg. tandläkare och ordförande i tandläkarförbundets museinämnd