Disinfecting dental clinic while wearing suit

”Om utbrottet av Covid-19 hade skett idag, vad hade vi gjort om från våren?” är en av frågorna som kommer diskuteras.