Konsten att renovera och bygga nytt

"Som i all annan specialisttandvård har patienterna på protetikavdelningen remitterats dit. Patienterna är i alla åldrar, men vanligast är 50 plus. De har också många olika bekymmer"

För en specialisttandsköterska inom oral protetik ser den ena arbetsdagen aldrig likadan ut som den andra. Utmaningen är att kunna mycket om många olika tandproblem. Belöningen är patienternas glädje över att bli fina i munnen igen. Detta är den tredje delen i artikelserien där vi tittar närmare på olika specialistområden.

På Specialisttandvården i Nyköping, en Folktandvårdsklinik, arbetar Carin Esséus . Numera är hon kliniksamordnare, men jobbade i många år som tandsköterska inom oral protetik.

– Man kan säga att inom protetik sysslar vi med reservdelar till människor som varit med om en olycka eller någon sjukdom som gör att tänder blivit för trasiga för att laga, förklarar Carin Esséus pedagogiskt.

Carin Esséus, kliniksamordnare på Specialisttandvården i Nyköping

Som i all annan specialisttandvård har patienterna på protetikavdelningen remitterats dit. Patienterna är i alla åldrar, men vanligast är 50 plus. De har också många olika bekymmer. Till Carin Esséus och hennes kollegor kommer till exempel unga med aplasi, alltså att det saknas anlag för en eller flera tänder. En annan patientkategori är de med munhålecancer, som strålas mot käken. Inför strålningsbehandlingen har tandläkaren sanerat bettet vilket ibland resulterat i förlust av en eller flera tänder. I några fall har patienterna även förlorat hela eller delar av en käke. Dessa patienter kan behöva omfattande protetisk rekonstruktion för att återställa utseende och funktion.

Många patienter har emaljstörningar eller emaljskador, där kronor eller skalfasader kan bli bra lösningar. En del patienter har mist en tand eller två. Även då kan det bli fråga om kronor, men också broar och implantat. Det är bara några exempel på vad en protetiksköterska kan möta i sin arbetsvardag.

”Att hålla reda på alla fabrikat av implantat med sina många olika skruvar är en hel vetenskap för tandsköterskorna. Jobbet är ibland krävande, men det vägs upp av mer tid för varje patient, och att dessa blir riktigt nöjda.”

Just bredden och variationen är det som fått Carin Esséus att stanna inom specialisttandvården i över tre decennier. Från början var det en slump att hon följde med en tandläkare från distriktstandvården till medicinsk tandvård på lasarettet i Nyköping. Det var inledningsvis en liten klinik, men så småningom omorganiserade FTV och Specialisttandvården Nyköping hamnade på sjukhuset. Carin Esséus har ingen formell utbildning i oral protetik, men lång erfarenhet då hon assisterat på protetik i många år. Däremot har hon formell utbildning som kirurgtandsköterska och har även jobbat inom parodontologi. Hennes breda tandsköterskekompetens ger henne alltså möjlighet att flytta mellan avdelningarna, och hon hoppar fortfarande in ibland där det behövs.

För Carin Esséus har det aldrig varit aktuellt att gå tillbaka till distriktstandvården.

– På papperet är arbetsuppgiften densamma där som här: att assistera tandläkarna. Men på specialisttandvården arbetar tandsköterskorna mycket mer delegerat. Vi tar alla röntgenbilder, en del av avtrycken och vi gör provisorium till ”tandstubbarna” innan riktiga kronor/implantat kan sättas fast, vi lägger bedövning och så vidare. Med andra ord har vi mycket variation i arbetet.

Att hålla reda på alla fabrikat av implantat med sina många olika skruvar är en hel vetenskap för tandsköterskorna. Jobbet är ibland krävande, men det vägs upp av mer tid för varje patient, och att dessa blir riktigt nöjda.

– Ja, våra patienter blir väldigt tacksamma. De har kanske gått länge med fula eller trasiga tänder och till och med mått dåligt psykiskt. Och så blir allting nytt och fint! Det känns härligt att verkligen kunna hjälpa människor.