dental dentist objects

”Som i all annan specialisttandvård har patienterna på protetikavdelningen remitterats dit . Patienterna är i alla åldrar, men vanligast är 50 plus. De har också många olika bekymmer”