Foto Carin Esseus 1 (kopia)

”Att hålla reda på alla fabrikat av implantat med sina många olika skruvar är en hel vetenskap för tandsköterskorna. Jobbet är ibland krävande, men det vägs upp av mer tid för varje patient, och att dessa blir riktigt nöjda.”